JOGOSÍTVÁNYSZERZÉS

„B” kategória

Milyen járműveket vezethetek „B” kategóriás vezetői engedéllyel?

A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsit, amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépjárműből és a hozzá kapcsolt, a vonatkozó jogszabályban meghatározott pótkocsiból álló járműszerelvényt.

A képzésre jelentkezés feltételei:

  • Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
  • Legalább alapfokú iskolai végzettség
  • Érvényes orvosi alkalmassági (nem szükséges, amennyiben orvosi érvényességhez kötött, érvényes vezetői engedélye van)
  • Betöltött legalább 16 év 6 hónapos életkor

A képzés szakaszai:
Elméleti tanfolyam (elektronikus távoktatás vagy tantermi képzés), ezt követően számítógépes elméleti vizsga
Gyakorlati vezetési órák, ezt követően forgalmi vizsga, benne két manőverezési feladattal

Mikor tehetek legkorábban elméleti vizsgát?
Betöltött 16 év 9 hónapos életkor után. 
Mikor tehetek legkorábban forgalmi vizsgát?
Betöltött 17. életév után.

Néhány fontos határidő:
Az elméleti képzés megkezdésétől számított 9 hónapon belül el kell menned elméleti vizsgára, 12 hónapon belül pedig sikeresen le is kell tenned azt.
A sikeres elméleti és gyakorlati vizsga között legfeljebb két év telhet el.
Ha ezekből „kilógsz”, a képzést az elejétől újra kell kezdened.

Hatósági vizsgadíjak:
Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4 600 Ft
Forgalmi (gyakorlat): 11 000 Ft
Összesen: 15 600 Ft

+ 18 000 Ft elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga (amennyiben szükséges). 
Az elsősegélynyújtási ismertek megszerzésének (vagy az az alóli mentesülésnek) az igazolására abban az esetben van szükséged, ha első alkalommal állítanak ki a részedre vezetői engedélyt. Ha korábban már szereztél jogosítványt más járműkategória vezetésére, akkor ilyen kötelezettséged nincs. Elsősegélynyújtási vizsgát a Magyar Vöröskeresztnél tehetsz, vagy - ha a 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet szerinti megfelelő iskolai végzettséged van – ők adnak igazolást a mentességről. A sikeres vizsgáról vagy a mentességről a Magyar Vöröskereszt alapesetben elektronikus úton értesíti a közlekedési nyilvántartó szervet.
Elsősegély-tanfolyamra nem kötelező járnod, de a vizsgára alaposan fel kell készülnöd!

Az elméleti képzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai (tanteremben):

  • Közlekedési alapismeretek: 14 óra
  • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 2 óra
  • Járművezetés elmélete: 6 óra

A tantermi tanfolyamok kötelező minimális óraszáma: 28 óra.
Amennyiben a jogosítvány.com oldalon keresztül iratkozol be valamelyik partner autósiskolába, akkor az elméleti ismereteket elektronikus távoktatási formában (online e-learning tananyag elvégzésével) tudod elsajátítani. A számodra így elérhető eduKRESZ prémium e-learning tananyagok tanulási időtartama az egyéni igényeid és lehetőségeid szerint rugalmasan alakítható a rendelkezésre állási időkereten (180 nap / 75 óra) belül. A prémium csomag a „B” kategóriás képzéseden túl elsősegély-nyújtási e-learning tananyagot is tartalmaz.

Mennyit fogok a gyakorlati képzés során vezetni?
Alapoktatás: 9 óra
Városi vezetés: 14 óra
Országúti vezetés: 4 óra
Éjszakai vezetés: 2 óra
Hatósági forgalmi vizsga: 1 óra
Összesen: 30 óra

Képességedtől és rutinodtól függetlenül a kötelezően előírt óraszámot mindenképpen le kell vezetned. A tapasztalatok viszont azt mutatják, különösen a legelső jogosítványkategória megszerzésénél, hogy a legtöbb tanulónak általában több időre van szüksége ahhoz, hogy elsajátítsa a közösségre és saját magára nézve is biztonságos közlekedés alapjait.
Nemcsak a gyakorlati vezetési órák számának, de a levezetett kilométerek számának is nagy jelentősége van, a vizsgára bocsátáshoz ugyanis „B” kategória esetén a kötelező minimum óraszám (29 óra) megléte mellett legalább 580 km-t is le kell vezetned.

A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról
2018. július 1-től a 20. életévüket (a sikeres elméleti vizsga időpontjában) be nem töltött magyar állampolgárok, illetve 2020. július 1-től a kötelező egészségbiztosítás szerinti csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy a családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő állampolgárok „B” kategóriás jogosítványuk megszerzéséhez állami támogatást igényelhetnek. A sikeres elméleti vizsgát követően az elméleti tanfolyam és a sikeres elméleti vizsga díjának igazolt összegére, legfeljebb összesen 25 000 Ft értékében támogatási kérelem nyújtható be a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (NYUFIG).
A támogatáshoz szükséges igénylőlap, illetve a kitöltéssel és a támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos tájékoztató  innen tölthető le.