ÉRTÉKELŐ RENDSZER

Amire figyelj az autósiskolád kiválasztásánál!

  • Döntsd el, hol szeretnél tanulni.
  • Jó, ha tudod, körül-belül mennyibe fog kerülni a teljes képzés.
  • Nem mindegy, mennyit kell majd várnod, hogy az elmélet után vezethess.
  • Fontos, hogy az autósiskola mennyire jó abban, amit csinál.
  • Nézd meg, hogy a korábbi tanulók hogyan értékelték az autósiskolát.

Ehhez minden aktuális infót biztosítunk!

Milyen értékelő rendszert használunk?

A jogosítvány.com négyféle értékelő rendszert használ, amelyeket az autósiskolák részletes adatlapján meg is találsz:

Képzési mutatószám

Az autósiskolának az e-Titán képzésmenedzsment-rendszerben rögzített képzési adataiból számított komplex minőségi mutató, amely többek között a vizsgasikerességet, a képzésre fordított órák számát veszi figyelembe.

A Képzési mutatószám esetén 1-től 10-ig terjedő skálát használunk, ahol a magasabb értékek jelentik a jobb minősítést.

Tanulói vélemény

A tanulók kérdőíves visszajelzései alapján számított értékelés. A tanulók az értékelést több szempont alapján végzik. Ezekből kerül meghatározásra egy összesített érték.

A Tanulói vélemény esetén 1-től 10-ig terjedő skálát használunk, ahol a magasabb értékek jelentik a jobb minősítést.

Autóra kerülés ideje

Ez az érték azt mutatja meg, hogy az autósiskolánál a sikeres elméleti vizsga és az első vezetési óra között átlagosan hány hét telik el. A mutatószám az elmúlt 30 nap adatait tükrözi.

Átlagosan levezetett órák száma az első 30 napban

Ez a szám azt mutatja meg, hogy az első vezetési órától számítva átlagosan hány órát vezettek a tanulók az első 30 napban. Ez a mutatószám támpontot adhat neked abban, hogy melyik iskolánál milyen gyorsan lehet haladni a gyakorlati vezetéssel.

Amennyiben a lehető legrövidebb idő alatt szeretnéd megszerezni a jogosítványodat, javasoljuk, hogy az „Autóra kerülés ideje” és az „Átlagosan levezetett órák száma” mutatószámok értékét együtt vizsgáld.

Az egyes autósiskoláknál akkor szerepelnek konkrét számértékek, ha a rendszerben már rendelkezésre állnak a kiértékeléshez minimálisan szükséges adatok. Amíg ez nincs így, addig a „nincs adat” jelzés lesz látható.

A fenti mutatószámokon kívül oldalunkon megmutatjuk neked az autósiskolák működésével kapcsolatos, jogszabályban előírt minőségi mutatószámokat is. Az előbbieket kiegészítve külön feltüntetjük még minden iskolánál az elméleti tanfolyam költségét is, hiszen ez lesz az első összeg, amelyet be kell fizetned a képzésed során.


Miért használjuk a hatósági mérőszámokat?

Az érdeklődők könnyebb tájékozódása érdekében a jogszabályok 2014 óta kötelezik az autósiskolákat arra, hogy minden lezárt negyedév végén három fontos mutatószámot tegyenek közzé. Ezeket a mutatószámokat (VSM – Vizsgasikerességi mutató, ÁKÓ – Átlagos képzési óraszám, KK – Képzési költség) az autósiskolák kötelesek a honlapjukon és a hirdetéseikben feltüntetni, így természetesen a jogosítvány.com autósiskola-keresőnkben is megtalálod őket.

A Vizsgasikerességi mutatót (VSM) és az Átlagos képzési óraszámot (ÁKÓ) a közlekedési hatóság negyedévente hivatalosan közzéteszi a saját honlapján is. A Képzési költséget (KK) az autósiskoláknak maguknak kell meghatározniuk ugyanerre az időszakra vonatkozóan.

Az iskoláknál feltüntetett „Képzési mutatók” összpontszámot többek között a gyakorlati VSM, az ugyancsak a gyakorlati oktatást minősítő ÁKÓ, valamint az autósiskola által számolt KK figyelembevételével számoljuk ki.

Ismerd meg ezeket a mérőszámokat!

ÁKÓ

Átlagos képzési óraszám, avagy mennyi gyakorlati órát vettek átlagosan az adott autósiskolánál a jogsiig a kötelezően előírt óraszámhoz viszonyítva.

Lehetséges értékek: 100% -tól felfelé (alapvetően annál jobb, minél kisebb ez az érték, viszont kezeld némi fenntartással a 100%-hoz feltűnően közeli értékeket is).

A kötelezően előírt gyakorlati vezetési órák száma (például „B” kategória esetén a 29 óra) csak azt a minimumot jelenti, ami alatt elvileg meg lehet szerezni a szükséges képességeket. Az ÁKÓ ezzel szemben azt mutatja meg, hogy az autósiskolában ténylegesen mennyi gyakorlati órát vettek a tanulók (a kötelező óraszámhoz viszonyítva), amíg sikeres vizsgát tettek.

Tehát, ha például azt látod, hogy egy autósiskola „B” kategóriás ÁKÓ-ja 126%, az azt jelenti, hogy az előző negyedévben sikeres forgalmi vizsgát tett tanulók átlagosan a kötelezően előírt gyakorlati vezetési órák 1,26-szorosát vezették le az autósiskolánál.

VSM

Vizsgasikerességi mutató, avagy milyen százalékban vizsgáznak sikeresen az adott autósiskola tanulói

Lehetséges értékek: 0 és 100% között (annál jobb, minél közelebb van a 100%-hoz).

Azt mutatja meg, hogy egy autósiskolánál a megelőző negyedévben vizsgára jelentett tanulók hány százaléka tett sikeres vizsgát, tehát az autósiskola tanulóinak átlagos vizsgasikerességét jelzi. Százalékos mutató, amelyet külön számolnak a fontosabb kategóriákra, azon belül külön az elméleti és gyakorlati vizsgákra. Mi elsődlegesen a gyakorlati vizsgasikerességet adjuk meg, hiszen az elméleti oktatás –online képzés esetén – ugyanazzal az e-learning tananyaggal valósul meg valamennyi partner iskolánknál.

KK

Képzési költség, avagy mennyibe kerül átlagosan az adott autósiskolánál a jogsi megszerzése

Lehetséges értékek: az iskola által megadott összeg Forintban (neked természetesen az alacsonyabb értékek a kedvezőbbek, de azt ajánljuk, hogy a döntésednél mégse csak ez az egyetlen mutató vezéreljen).

Azt mutatja meg neked, hogy az előző negyedévben végzett tanulók a képzés teljes időtartama alatt átlagosan mennyit fizettek az autósiskolának a képzésért. Fontos, hogy ebbe a jogosítványszerzés bizonyos költségelemei nem számítanak bele (pl. a hatósági vizsga- és pótvizsgadíjak, az orvosi alkalmassági vizsgálat díja, az elsősegély-nyújtási tanfolyam- és vizsga díja, a vezetői engedély kiállításának esetleges díja). Ezt érdemes mind az autósiskolák összehasonlításánál, mind pedig a jogosítványszerzés várható teljes költségének meghatározásánál figyelembe venned.