ADATOK

Ahhoz, hogy meghozd a döntésed, adatokra, minőségi mutatókra és véleményekre van szükséged. Mi segítünk abban, hogy megtaláld az oktatási helyszín, a minőség és az ár alapján leginkább megfelelő autósiskolát. Ebben - addig is, amíg a rendszerünkben kellő mennyiségű tanulói visszajelzés gyűlik össze - hasznos támogatást nyújtanak az autósiskolák jogszabályokban meghatározott statisztikai mérőszámai.

Sokatmondó mérőszámok

ÁKÓ

VSM

KK

Az érdeklődők könnyebb tájékozódása érdekében a közlekedési hatóság 2014 óta kötelezi az autósiskolákat arra, hogy minden lezárt negyedév végén három fontos mérőszámot tegyenek közzé. Ezeket a mutatószámokat (Vizsga Sikerességi Mutató, Átlagos Képzési Óraszám, Képzési Költség) az autósiskolák kötelesek a honlapjukon és a hirdetéseikben feltüntetni, és természetesen a mi autósiskola-keresőnkben is megtalálod ezeket az egyes iskolákra meghatározott számokat.
A Vizsga Sikerességi Mutatót (VSM) és az Átlagos Képzési Óraszámot (ÁKÓ) a közlekedési hatóság negyedévente hivatalosan közzéteszi a saját honlapján is. A Képzési Költséget (KK) az autósiskoláknak maguknak kell meghatározniuk. Az iskolák értékelési összpontszámát is ezen mérőszámok segítségével számoljuk ki.

ÁKÓ

Átlagos Képzési Óraszám

A kötelezően előírt gyakorlati vezetési órák száma (például "B" kategória esetén a 29 óra) csak azt a minimumot jelenti, ami alatt elvileg meg lehet szerezni a szükséges képességeket. Az ÁKÓ ezzel szemben azt mutatja meg, hogy az autósiskolában ténylegesen mennyi gyakorlati órát vettek a tanulók (a kötelező óraszámhoz viszonyítva), amíg sikeres vizsgát tettek.
Tehát ha például azt látod, hogy egy autósiskola "B" kategóriás ÁKÓ-ja 126%, az azt jelenti, hogy az előző negyedévben sikeres forgalmi vizsgát tett tanulók átlagosan a kötelezően előírt gyakorlati vezetési órák 1,26-szorosát vezették le az autósiskolánál.

Mire figyelj a képzési óraszámmal kapcsolatban:

  • Jogosítványod megszerzésének költsége és időtartama szempontjából elsődleges jelentősége van az összesen szükséges vezetési óraszámnak, ezért figyelmeztető jel lehet, ha az ÁKÓ lényegesen magasabb, mint 100%.
  • Vannak olyan megyék, amelyekben valamennyi autósiskola átlagos ÁKÓ mutatója eltér az országos átlagtól. Ezért - ha már tudod, hol szeretnél tanulni - a helyi autósiskolák adatait vesd össze.
  • A képzési óraszám folyamatosan 100%-os vagy azt nagyon megközelítő értékeit érdemes némi fenntartással kezelni, különösen akkor, ha a gyakorlati vizsga sikerességi mutató (VSM) lényegesen elmarad a 100%-tól, ugyanis előfordulhat, hogy a gyakorlati órák egy részét nem megfelelően dokumentálják.

VSM

Vizsga Sikerességi Mutató

Azt mutatja meg, hogy egy autósiskolánál a megelőző negyedévben vizsgára jelentett tanulók hány százaléka tett sikeres vizsgát, tehát az autósiskola tanulóinak átlagos vizsgasikerességét jelzi. Százalékos mutató, melyet külön számolnak a fontosabb kategóriákra, azon belül külön az elméleti és gyakorlati vizsgákra. Értelemszerűen minél közelebb van az értéke a 100%-hoz, annál sikeresebben vizsgáznak az ott képzésen részt vevő tanulók. Az autósiskolák összehasonlító értékeléséhez mi elsődlegesen a gyakorlati vizsgasikerességet adjuk meg, hiszen az elméleti oktatás - ha online jelentkezel - ugyanazzal az e-learning tananyaggal valósul meg.

KK

Képzési Költség

Azt mutatja meg neked, hogy az előző negyedévben végzett tanulók a képzés teljes időtartama alatt átlagosan mennyit fizettek az autósiskolának. Fontos, hogy ebbe a jogosítványszerzés bizonyos költségelemei nem számítanak bele (pl. a hatósági vizsga- és pótvizsgadíjak, az orvosi alkalmassági vizsgálat díja, az elsősegélynyújtási tanfolyam és vizsga díja, a vezetői engedély kiállításának esetleges díja). Ezt érdemes mind az autósiskolák összehasonlításánál, mind pedig a jogosítványszerzés várható teljes költségének meghatározásánál figyelembe venned.